Trumresa


Schamansk resa

Trumma

Trumresa är en allmänt använd schamansk metod/cermoni, som har förekommit överallt i världen sedan urminnes tider. Med hjälp av en trumma gör du en resa in i ditt inre, vanligtvis möter du på första resan ditt sk "Kraftdjur", eller din fylgja, som det kallas i norden (även det oftast ett djur).

Indianerna pratar om kraftdjur och ett djurs medicin. Varje djur befinner sig alltid på precis rätt plats, har alltid precis rätt energier och strategier för den plats där de befinner sig. På naturvetenskapligt språk har de sin ekologiska nish. skulle ett djur hamna på fel plats, eller om platsen förändras kommer det snart att försvinna om de inte lyckas förändra sina energier och strategier för att anpassa sig till platsen. När vi pratar om ett kraftdjur eller ett djurs medicin så pratar vi om den energi som djuret representerar, vi pratar om vad djuret står för. Det speglas t ex i uttryck som "flitig som en myra" och "listig som en räv". Det djur du möter representerar den kraft som du har eller behöver i den process där du befinner dig just nu.

Räven

När jag möter ett djur antingen i ett magiskt möte i "den vakna drömmen" eller i en inre resa, "matar jag djuret". Det innebär att jag ger det uppmärksamhet. Jag brukar först fråga djuret vad det vill säga mig, sedan fågar jag mig själv, "Vad står djuret för för mig, vad har det för energier, för medicin?" Det brukar komma ngn form av svar till mig och jag brukar se vad det säga mig i livet just nu. Nästa steg är att kolla i Solögas bok och i en indiansk bok som jag har, och till sist kollar jag i vanliga djurböcker. Därefter brukar jag ofta måla djuret, så att jag har det tillgängligt för ytterligare samtal. Att dansa djuret, att bära en fjäder, lite hår eller en annan del av djuret är andra bra sätt att mata det.

Elgar

Under en trumresa kan vi också resa uppåt till övervärldarna, kanske klätrar vi upp med hjälp av ett stort träd, röken från en eld eller med hjälp av ngt flygande kraftdjur. I övervärldarna möter vi andra varelser, som representerar "högre" skikt i oss, det kan vara änglar, guider, mästare och liknande energier. Dessa hjälper oss snarare med vårt syfte i livet än med vår kraft.

I vår del av världen är det bra att använda den fornordiska världbilden som karta på vår färd, då reser vi längs yggdrasils stam till ngn av de 9 världarna. Vi kan t ex klättra, rida på Ratatosks rygg eller helt enkelt vara Ratatosk (Ratatosk är en ekorre som rör sig obehindrat mellen världarna i livsträdet, han representerar shamanen i dig). De olika världarna representerar olika aspekter av oss och världen, de befolkas av olika varelser som hjälper oss att förstå olika delar av oss själva eller kosmos som helhet.

En trumresa kan också vara en läkeresa, då reser ofta schamanen med "patienten" och avlägsnar "suger ut" skadliga intrång och blockeringar. I höstas fick jag till mig en guidad läkeresa, där du frigör dig från ngt mönster som inte längre gagnar dig. Du reser tillbaka till ett minne och gör om det. Man kan också företa en läkeresa på egen hand, med hjälp av de vi möter i vår inre värld kan vi själv rensa ut det som inte har i oss att göra. Själv är jag lärare/inspiratör/terapeut/coach jag hjälper dig till självhjälp men utför inte ngn healing. Men min gåva till dig är att ge dig en tydlig karta för din resa, och att "köra farkosten" som du åker med, att ge dig en trygg färd, dvs att trumma, och eventuellt guida, helt enkelt.

Jag utför också en guidad läkeresa (med eller utan trumma) då du får klippa energibandetbandet till ngt mönster som du känner att du är färdig med. sedan skapar vi om händelsen som var upphov till mönstret och skapar ett nytt energiband till den "omgjorda" händelsen.


Sigfrid Petterson

Sigfrid Pettersson

Sigge är certifierad Glödvandringsledare, och EQ-terapeut. Sedan 18 år har han utövat Schamanska metoder.
Han är en inspiratör som lämnar få oberörda.