Shamanism på mitt sätt


Foto: Anki Hästesko

Den som vet

Schaman betyder ”den som vet” För mig så finns det en schaman inom oss alla, Eller som Herman Hesse uttryckte det:
”det inre väsen som formar ditt liv vet redan varför. Det är så skönt att veta att det inom oss finns ngn som vet allt, vill allt, gör allt bättre än vi själva”

Vill du ha en kurs som lär dig ngn speciell tradition och följer den strikt, då är detta ingen kurs för dig. För mig är livsåskådning och tro ngt personligt, det ligger i själva ordets natur, vi tror vad vi tror, ingen annan kan tala om vad vi ska tro. Därför så blir all schamanism ”på mitt sätt” Jag har mött schamanska världsbilder och schamanska metoder, jag har läst "heliga böcker" och andra böcker som talar om hur världen är beskaffad, jag har gått kurser och deltagit i övningar och ceremonier, och gjort det som jag vill ha till mitt, till min tro. Allt annat lämnar jag därhän. Du behöver inte tro på allt det jag säger, även om det är min sanning så behöver det inte vara din. Men jag inbjuder dig att lyssna och delta, sedan tar du det du vill ha och gör det till schamanism på ditt sätt.

Schamanism är inte heller ngn enhetlig lära, det är naturfolkens världsåskådning, som har uppkommit på skilda platser världen över. Utifrån människors behov, och funktioner i människans psyke så har det uppkommit traditioner, berättelser och ceremonier som ofta liknar varandra på vitt skilda platser utan ngn kontakt med varandra.

För mig är schamanism ett av många sätt att möta schamanen inom mig, eller ”Vårt kreativa jag” som jag gärna väljer att kalla det. Det är inte mina traditioner, jag har blivit avskuren från mina schamanska rötter. Därför följer jag inte heller ngn tradition ortodoxt, men de traditioner som jag mest känner mig befryntad med är olika indianska traditioner och de fornnordiska traditionerna, utifrån detta har jag valt vad jag vill ha med i mitt liv. Nu vill jag dela detta med dig, sedan får du välja vad du vill ha med i ditt liv.

Lägereld

Under nästan ett dygn får du bl a:

Trumresor, Utesittning, Olika metoder att möta och tala med naturen och din inre schaman, Meditationer, Sång, Dans, Du får lära dig om indianska och fornordiska myter och traditioner, sett ur ett nutida vetenskapligt perspektiv, om kraftdjur, medicinhjul, vädersträcken, runor mm.

Vem är jag?

Sigfrid Petterson

Sigfrid Pettersson

Sigge är utbildad Glödvandringsledare, och EQ-terapeut. Sedan 18 år har han utövat Schamanska metoder.
Han är en inspiratör som lämnar få oberörda.

Kostnad: 1000kr