Sacred Circle Dance


Dans

Cirkeldans

De heliga cirkeldansernas rötter förlorar sig i ett fjärran förflutet när dans i cirkel eller på led var en av de tidigaste formerna för religiöst uttryck. Cirkeln är en uråldrig symbol för helhet, enhet, gemenskap och för årets växlingar. Genom historien har människor mötts för att uttrycka dessa värdena genom att dansa i cirkel, en tradition som fortfarande lever kvar på en del håll i Europa.

Det var en tysk ballett-dansare och -koreograf vid namn Bernad Woisen som började samla dessa traditionella danserna runt om i Europa huvudsakligen i Grekland och Jugoslavien. 1976 tog han danserna till Findhorn i Skottland, därifrån spreds de sedan vidare ut i Storbritanien, Europa och Världen. Repetoaren utökades med ytterligar danser från Europa, Israel, Ryssland och kelternas danser, kombinerat med nykoreograferade danser.

Dansen kan i dag ta många uttryck och former. Målet är att skapa en känsla av välbefinnande och gemenskap, samtidigt som man bjuder in upplevelsen av helhet och helighet i våra liv, när vi rör oss tillsammans i enhet, bortom orden till en stilla punkt av tystnad innom oss själva.

Cirkeldansen är öppen för alla oavsett ålder och tidigare erfarenheter. Ingen partner behövs eftersom vi alla träder in i cirkeln tillsammans.

Anna Barton som var en av dom som gjorde dansen till en del av det dagliga livet i Findhorn säger: "Dansen är helig nte bara därför att vi integrerar hela oss själva när vi dansar, medvetandet, kroppen, hjärtat, och anden, utan också för att vi förbinder oss med varandra och jorden, skapande ngt verkligt transformerande. Genom att dansa dessa danser tillsammans kan vi hela oss själva och planeten."

Själv mötte jag cirkeldansen första gången 1991, i dansen mötte jag också min blivande partner, som sedermera utbildade sig till dansledare i svenska kyrkans regi. Under många år var vi 3-4 familjer som regelbundet samlades 8-10ggr om året för att dansa cirkeldans. När vi separerade från varandra 2002 tog dessa dansträffar slut, sakanade av alla oss som var med.

Nu vill jag tillsammans med Marie Hansson (också hon dansledare utbildad av svenska kyrkan), åter föra in dansen i mitt och andras liv. Hoppas att ni vill ta emot den gåva som cirkeldansen är.