Sedan min prestationsångest gav mig ett benbrott våren 2005 har jag genom en rad olika inre resor och processer blivit en mycket tryggare och friare människa. Jag har kommit mycket närmare mitt sanna jag, fri att skapa ett fantstiskt gränslöst liv!

Fri