Här slumpas en övning, meditation eller inspirationstext, varje gång du klickar på "Inspiration" Håll till godo!

Bön om kärlek

Vi ÄR kärlek.

Denna text är hämtad ur Don Miguel Ruiz "Fyra grundstenar till ett bättre liv" Jag brukar använda den som meditation.

Vi ska uppleva en underbar dröm tillsammans – en dröm som du alltid kommer att tycka mycket om att drömma. I drömmen är det en vacker dag, solig och varm. Du hör fågelsången, vinden och en porlande bäck. Du går mot bäcken. På stranden sitter en gammal man försänkt i meditation och du ser att ett vackert ljus som skimrar i många färger strålar ut från hans huvud. Du försöker att inte störa honom, men han känner din närvaro och slår upp ögonen. han har ett stort leende och ögon av det slag som är fulla av kärlek. Du frågar honom hur han kan utstråla allt det vackra ljuset. Du frågar honom om han kan lära dig att göra det som han gör. Han svarar att han själv för många, många år sedan ställde samma fråga till sin lärare. Den gamle mannen börjar berätta sin historia för dig ”Min lärare öppnade sitt bröst och lyfte ut sitt hjärta och från hjärtat tog han en vacker låga. Sedan öppnade han mitt bröst, öppnade mitt hjärta och placerade den lilla lågan inuti det. Sedan satte han tillbaka mitt hjärta i mitt bröst, och så snart mitt hjärta åter var inuti mig kände jag en intensiv kärlek, för lågan som han placerade i mitt hjärta var hans egen kärlek.

Lågan växte i mitt hjärta och blev en stor, stor eld – en eld som inte bränner men renar allt den rör vid. Och den elden rörde vid alla celler i min kropp och cellerna i min kropp återgäldade min kärlek. Jag blev ett med min kropp, men min kärlek fortsatte att växa. Elden rörde vid varje känsla i mitt sinne, och alla känslor förvandlades till en stark och intensiv kärlek. Och jag älskade mig själv, helt och utan förbehåll.

Men elden fortsatte att brinna och jag kände ett behov av att dela med mig av min kärlek. Då bestämde jag mig för att placera en liten bit av min kärlek i varje träd, och alla träden återgäldade min kärlek och jag blev ett med träden, men min kärlek upphörde inte att växa. Jag placerade en bit av min kärlek i varje blomma och de åter gäldade min kärlek och vi blev ett. Och min kärlek växte mer och mer tills den omfattade alla djur i världen. De reagerade på min kärlek och återgäldade den och vi blev ett. Men min kärlek bara växte och växte.

Jag placerade en bit av min kärlek i varje kristall, i varje sten i marken, i gruset och i metallerna och de besvarade den och jag blev ett med jorden. Och sedan bestämde jag mig för att placera min kärlek i vattnet, i haven, i floderna, i regnet och i snön. Och de återgäldade min kärlek och vi blev ett. Men min kärlek bara växte och växte. Jag bestämde mig för att ge min kärlek åt luften och vinden. Jag kände en stark gemenskap med jorden, med vinden, med haven och med naturen och min kärlek växte och växte.

Jag vände mitt ansikte mot himlen, mot solen, mot stjärnorna och placerade en liten bit av min kärlek i alla stjärnor, i månen och i solen och de besvarade den. Och jag blev ett med månen och solen och stjärnorna och min kärlek fortsatte att växa. Så placerade jag en liten bit av min kärlek i varje människa och blev ett med hela mänskligheten. Vart jag än färdas, vem jag än möter, ser jag mig själv i hans eller hennes ögon därför att jag är en del av allt, därför att jag älskar”

Och sedan öppnar den gamle mannen sitt eget bröst, tar ut sitt eget hjärta med den vackra lågan inuti och placerad den i ditt hjärta. Och nu växer den kärleken inom dig. Nu är du ett med vinden, vattnet, stjärnorna, hela naturen, alla djur och alla människor. Du känner värmen och ljuset stråla ut från lågan i ditt hjärta. Omkring ditt huvud skimrar ett vackert ljus i många färger. Kärleken lyser om dig och du ber:

Tack, skapare, för universum, för livets gåva som du har skänkt mig. Tack för att du har gett mig allt jag någonsin verkligen har behövt. Tack för att jag fick tillfälla att uppleva denna vackra kropp och detta underbara sinne. Tack för att du lever inom mig med alla din kärlek, med all din rena och gränslösa ande, med din värme och ditt skinande ljus.

Tack för att du använder mina ord, för att du använder mina ögon och för att du använder mitt hjärta så att jag får del av din kärlek vart jag än beger mig. Jag älskar dig precis så som du är och därför att jag är din skapelse älskar jag mig själv som jag är., Hjälp mig att behålla friden och kärleken i mitt hjärta och att göra denna kärlek till ett nytt sätt att leva, så att jag kan leva i kärlek under återstoden av mitt liv. Amen

Skicka feedback!

Register