Här slumpas en övning, meditation eller inspirationstext, varje gång du klickar på "Inspiration" Håll till godo!

Diciplin

För att bryta gamla omedvetna vanor krävs det diciplin

Många av mina texter handlar om att vara närvarande här och nu, om att inte planera och hindra flödet. Ändå finns det tillfällen när vi behöver planera, när vi behöver bestämma oss för vad vi ska göra, kanske flera dagar i sträck. När vi vill bryta gamla vanor och ersätta dom med nya, när vi vill vara mera närvarande i nuet, då krävs det diciplin. Vi behöver inte fokusera särskilt länge på samma sak för att det ska börja fungera av sig själv, problemet är bara att vi redan fokuserat väldigt länge och ofta på massor med tankar som vi vill bli fria ifrån, så de är redan självgående. Sätten är många, här följer några tips:

Buddisterna har 108 som ett heligt tal. Skapa en affirmation som uttrycker att du redan har det du vill ha, och upprepa den 108 ggr om dagen, du kan göra ett radband med 108 pärlor för att underlätta din skapelseprocess. eller skriv din affirmation 108 ggr om dagen.

Börja meditera en kort stund varje dag, kanske vill du börja med 5 minuter om dagen. Det krävs 21 dagar för att skapa en ny vana, bestäm dig i dag för att meditera de närmaste 21 dagarna, ange när på dagen du ska göra det och låt inget hindra dig från att hålla fast vid ditt beslut.

17 sekunder är den tid som krävs för att en tanke ska attrahera liknande tankar, fokusera på ngt som du vill skapa i ditt liv i 17 sekunder varje dag i 21 dagar. Det kan vara svårt till en början men efter hand blir det lättare och lättare. du kommer att behöva en timer till hjälp, för annars kommer du troligtvis att flytta fokus till tiden ganska snabbt.

Lyckas du hålla fokus på samma tanke i 68 sekunder blir det ändå kraftfullare. Du kan skriva ner en A4-sida där du målar upp det du vill ha i ditt liv. Skriv en A4-sida om dagen, de behöver inte se exakt likadana ut, kanske förändras din önskan under tiden, det gör inget, huvudsaken är att du håller dig till en önskan.

Ju mer du fokuserar på känslan i din "drömm" desto mer effektivt kommer du att skapa det i ditt liv.

Var snäll mot dig själv, ta många små steg, börja med så lite som 5 min om dagen, så är det lättare att hålla fast vid ditt beslut. Efterhand som motståndet minskar så kan du göra dagens pass längre.

Skicka feedback!

Register