Här slumpas en övning, meditation eller inspirationstext, varje gång du klickar på "Inspiration" Håll till godo!

Du ÄR

Djup meditation

Här följer en meditaion som fungerar bäst som ledd meditation, gör den med en vänn, eller vänta på den meditaions-CD som jag planerar att ge ut till hösten. Tid 20 min, eller mer. Vid varje "..." gör en kort paus. Vid varje "---" gör en lång paus.

Sätt dig bekvämt tillrätta... Blunda... Känn hur du slappnar av i hela kroppen... Ta ett djupt andetag... Och ett andetag till... Ett till... Slappna av... Låt nu andningen sköta sig själv utan att du behöver tänka på det---

Vila i full tillit till att kroppen sköter sig själv, nästan som när du sover... Låt ljudet av min röst tala direkt till dig utan att du tänker på det--- Gå nu in i ditt centrum... Ta kontakt med den del av dig som bebor din kropp... Det finns inget du behöver göra... Det finns inget du behöver tänka på... Det finns inget du behöver vara... Du gör helt rätt... Du känner helt rätt... Du är helt rätt... Du bara ÄR---

Släpp allting... Det finns ingen kropp... Det finns inga ljud... Det finns inget ljus... Det finns inga lukter... Det finns ingen kännsel... Det finns ingen andning... Det finns inga tankar... Det finns inget medvetande... Du bara ÄR---

Du är frid... Du är stillhet... Du är tomhet...Du är harmoni... Du är lycka... Du är kärlek... Du är Livet... Du ÄR... Du ÄR... Du ÄR---

Från den här platsen skapas din värld... På den här platsen föds din längtan... På den här platsen sås alla de idéer som blir till din värld... På den här platsen skapar du allting... Den här platsen är allt som ÄR... På den här platsen ÄR DU... Du ÄR--- --- ---

Bli medveten om ljudet av min röst och alla andra ljud runt ikring... Bli medveten om lukterna... Bli medveten om ljuset... Bli medveten om din kännsel... Bli medveten om din kropp... Känn att du är tillbaka i kroppen...Känn var kroppen börjar och slutar... Bli medveten om din andning... Ta ett par djupa andetag... Rör lite försiktigt på armar och ben... Och när du är fullständigt tillbaka kan du öppna dina ögon

Skicka feedback!

Register