Här slumpas en övning, meditation eller inspirationstext, varje gång du klickar på "Inspiration" Håll till godo!

Kärlekslöften

Bejaka kärleken tillsammans

Som jag upplever det så är de flesta relationsavtal vi ingår begränsande för kärleken och för varandra. För att nu inte tala om alla de outtalade krav och förväntningar vi har på varandra. Vi accepterar inte partnern som den är utan vill förändra varandra, och vi ställer krav på och begränsar varandra. Så skulle vi aldrig göra med en riktigt nära vänn. så vad är skildnaden? Ja inte handlar det om kärlek (i så fall till vännens favör), för kärlek och krav, begränsningar, bristande acceptans osv går för mig inte ihop. För mig är just acceptans, kravlöshet och gränslöshet en del av definitionen på kärlek, tillsammans med atribut som Livet, glädje, frid, närvaro, frihet osv. Så vad är det då för avtal vi ingår? Jag tror att det ofta handlar om att få en illusion av trygghet, trygg närhet, trygg kärlek, trygg sex, trygg bekräftelse osv, men det är ju alltid bara en illusion och särskilt när det handlar om kärlek eftersom ytterligare ett av känneteknen på kärleken är att den är spontan och närvarande i NUET, och inte lovad i en kyrka för några år sedan.

Kärleken kan bara finnas i närvaron i NUET, i varje NU kan vi känna att vi alltid kommer att finnas för varandra (även om vi en dag inte finns för varandra). Det är nämligen inte den andre vi älskar utan vi är helt enkelt i kontakt med kärleken i oss själva. Så när vi säger "jag älskar dig" så betyder det egentligen (om det är ärligt sagt) "jag kommer i kontakt med kärleken i mig själv i mötet med dig"

När jag ska ingå ett partnerskaps-avtal igen så vill jag dels att det ska bejaka kärleken och dels att det ska vara tydligt så vi vet vad vi avtalar. Kanske kan det se ut som följer:

Vi lovar att sträva efter att vara i kontakt med kärleken i varje NU

Vi lovar att stödja varandra i vår strävan att vara i kontakt med kärleken

Vi lovar att acceptera och stödja alla varandras uttryck för kärlek, hur de än yttrar sig och vem de än riktas mot.

Vi lovar att ärligt kommunicera våra kännslor och tankar oberoende av vad det väcker för kännslor och tankar i den andre.

Vi har intentionen att hålla dessa löften så länge det gagnar kärleken, men bara så länge.

Skicka feedback!

Register