Här slumpas en övning, meditation eller inspirationstext, varje gång du klickar på "Inspiration" Håll till godo!

Det är aldrig för sent att ha en lycklig barndom

Skapa positiva minnen

En viktig anledning till att vi upprepar samma mönster gång på gång är att vi oftast enbart skapar sådant vi känner igen. Genom att skapa nya minnen kan vi ta oss ur gamla negativa mönster och skapa ett nytt liv.

Sätt dig bekvämt, ta ett par djupa andetag och känn hur du slappnar av i hela kroppen. Ta ett andetag till, och låt sedan andetagen komma som de vill.

Tänk nu på din barndom, hur var dina föräldrar? dina syskon och lekkamrater? Hur mådde du när du växte upp? låt din barndom fylla dig med den känsla som var förhärskande då, andas in känslan och din barndom.

Om du skulle klassificera din barndom på en skala mellan -10 och +10 (där -10 är katastrof och +10 är perfekt), vilken siffra skulle den då hamna på?

Vad skulle du behöva ändra på för att din barndom skulle bli bättre, om du fick ändra på vad du ville, dina föräldrar, syskonen, kamraterna, grannen, skedena, sommarvädret, vad somhelst. Vad skulle du då ändra på för att göra din barndom bättre? Föreställ dig nu att din barndom var så, hur känns det nu? Vid vilken siffra hamnar din barndom nu på skalan?

Vad skulle du behöva ändra för att din barndom skulle bli ändå bättre? om du fick förändra vad du vill, vad skulle du då ändra på? Gör om dina fars favorit-"sanningar". Gör om hans "pengar växer inte på träd" till "det kommer nya pengar hela tiden". Gör om din upptagna mamma, till en mamma som alltid tar sig tid med dig, en mamma som sätter sig med dig i knät och läser en saga mitt i disken. Se kärleken i deras ögon. Gör om dina klasskamrater som aldrig ville ha dig med till klasskamrater som hela tiden vill vara med dig. Gör om läraren som tyckte att du var hopplös på matte, till en lärare som ger dig massor av uppskattning för det du var bra på. Vad behöver du ändra på för att din barndom ska kännas bättre? Lev dig in i den nya barndomen och känn hur det känns. Var hamnar din barndom på skalan nu?

Fortsätt att göra din barndom bättre och bättre tills du hamnar på +10.

Förbättra barndomen ytterligare ett par "varv". Hur högt på skalan kan du nå?

Fyll dig med den nya kännslan.

När du berättar för din syster om ngt som du minns från barndommmen så kommer du att upptäcka att hennes bild är väldigt annorlunda än din. Vem har rätt? Båda! Ingen! Var och en skapar sin upplevelse av det som sker, sina minnen som ibland sätter spår i hela livet. Ingen sitter inne med den absoluta sanningen. Vad som verkligen skedde är oväsentligt det är vad du minns som är viktigt.Du kan lika gärna minnas ngt bra, och låta det prägla ditt liv. I fortsättningen när du berättar om din barndom så minns du den nya barndomen, de gamla minnena var inte sanna, de var bara en "ond" drömm.

Skicka feedback!

Register